English (United Kingdom)Serbian (Latin)

B    PROJEKTOVANJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrada svih neophodnih faza tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim zakonom o izgradnji objekata, pravilnicima o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije, projektnim zadatkom klijenta i pravilima struke:

B1    IDEJNO RJEŠENJE (GENERALNI PROJEKAT)
B2    IDEJNI PROJEKAT
B3    GLAVNI PROJEKAT
B4    IZVOĐAČKI PROJEKAT
B5    PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
B6    POSEBNI ELABORATI, STUDIJE...

Izrada dokumentacije podrazumjeva i njenu odbranu u postupku tehničke kontrole, eventualno otklanjanje usvojenih primjedbi revidenata, ishodovanje revidentske klauzule o ispravnosti tehničke dokumentacije i po potrebi, po pozivu izvođača radova u periodu gradnje i montaže, prisustvo na gradilištu projektanta radi tumačenja tehničke dokumentacije, u obimu potrebnom za nesmetano izvođenje radova na objektima.


Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA