English (United Kingdom)Serbian (Latin)

5
REKONSTRUKCIJA ZGRADE PUTNIČKOG TERMINALA AERODROMA U TIVTU, Crna Gora.

Izrada Ponude u postupku javnog nadmetanja za projektovanje i rekonstrukciju zgrade putničkog terminala na aerodromu u Tivtu, prema uslovima tendera i procedurama European Agency for Reconstruction (EAR) i European Investment Bank (EIB)


Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA