English (United Kingdom)Serbian (Latin)

4
NOVA ZGRADA PUTNIČKOG TERMINALA AERODROMA U PODGORICI, Crna Gora.

Izrada Ponude u postupku pretkvalifikacije i javnog nadmetanja za projektovanje i izgradnju Nove zgrade putničkog terminala na aerodromu u Podgorici, prema uslovima tendera i procedurama European Agency for Reconstruction (EAR) i European Investment Bank (EIB); Izrada Glavnih projekata za izgradnju objekta i upravljanje projektom do dobijanja građevinske dozvole

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA