English (United Kingdom)Serbian (Latin)

7
DISTRIBUCIONI CENTAR DELTA-TEMPO, u Nikšiću, 5300m2, Crna Gora.

Izrada Glavnog projekta termotehničkih instalacija; Nostrifikacija ostale tehničke dokumentacije


8
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT NIKIĆ BIZNIS CENTAR, 13000m2, u Podgorici, Crna Gora.

Izrada Glavnog projekta termotehničkih instalacija

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA