English (United Kingdom)Serbian (Latin)

3
FABRIKA ZA FLAŠIRANJE PITKE VODE SA IZVORIŠTA, AQUAMONTA,
Koncesija Vlade Republike CrneGore, u Kolašinu, Crna Gora_izdašnost izvora cca 10l/s, cjevovod od izvorišta do fabrike dužine 12km, kapacitet fabrike 12000 boca/h.

Izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, upravljanje projektom do dobijanja građevinske dozvole


4
NOVA ZGRADA PUTNIČKOG TERMINALA AERODROMA U PODGORICI, Crna Gora.

Izrada Ponude u postupku pretkvalifikacije i javnog nadmetanja za projektovanje i izgradnju Nove zgrade putničkog terminala na aerodromu u Podgorici, prema uslovima tendera i procedurama European Agency for Reconstruction (EAR) i European Investment Bank (EIB); Izrada Glavnih projekata za izgradnju objekta i upravljanje projektom do dobijanja građevinske dozvole

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA