English (United Kingdom)Serbian (Latin)

KOPRING PMC/INTECHPROJEKT je organizovan kao kompanija koja ima jak sopstveni stručni tim i široku mrežu stalnih saradnika, sa ciljem najpovoljnije realizacije investicionih projekata. Naši stručnjaci su eksperti - specijalisti u različitim inženjerskim oblastima investicione gradnje, uz dugogodišnje poznavanje i primjenu project managementa i velikim profesionalnim iskustvom, što je osnov za konstantno visok kvalitet usluga koje pružamo svojim klijentima.

Organizacija je zasnovana na tri osnovna nivoa:

POSLOVNI - Vlasnici, izvršni direktori, direktori sektora
KONTROLNI - Direktori projekta, vodeći i odgovorni projektanti, inženjeri kontrole kvaliteta, stručni savet
OPERATIVNI - Glavni inženjeri, projektanti, koordinatori projekta, saradnici za marketing, komercijalu, pravne, kadrovske i opšte poslove

Organizacione jedinice su:

PROJEKTANTSKI TIM
formira se za potrebe projektovanja i izrade tehničke dokumentacije; timom rukovodi Vodeći projektant,

TIM ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
formira se za potrebe upravljanja realizacijom određenog projekta; timom rukovodi Direktor projekta,

TIM ZA STRUČNO-TEHNIČKI NADZOR
tim na gradilištu, formiran za praćenje i kontrolu izvođenja određene vrste radova; timovima rukovode Glavni inženjeri za određenu vrstu radova,

SEKTORI U PREDUZEĆU
jedinica u kojoj se obavlja određena specijalnost struke, prateće djelatnosti u preduzeću ili cjeloviti poslovi manjeg obima; sektorima rukovode direktori sektora.

Za efikasnu i potpunu realizaciju posla, KOPRING PMC/INTECH PROJEKT kroz oštru i zdravu selekciju bira najbolje stručnjake za realizaciju konkretnog posla, kombinujući različita iskustva, vještine i znanja koje posjeduju. Takođe, u cilju sveobuhvatne realizacije projekata, uslovljeno specifičnim zahtjevima klijenta, KOPRING PMC/INTECH PROJEKT po potrebi kroz spoljnu saradnju angažuje druga preduzeća i specijalizovane kuće - eksperte u pojedinim oblastima, koja za ispunjenje ugovorenih obaveza koriste sopstvene radne resurse, finansijska sredstva, opremu i druge elemente neophodne za kvalitetan završetak radova i ispunjenje ugovorenih obaveza prema klijentu.

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA